Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Podpora nemocnice Boromejek – podpis patronátní smlouvy

Žehnání betléma v Mohelnici

Mše pro řád sv. Lazara

Anežský klášter – mše ke cti sv. Anežky

Žehnání vína v Želeticích

Benedikce nového velmistra německého řádu

Mše svatá ke cti sv. Anežky v katedrále sv. Víta

Dušičková pobožnost na řádovém hřbitově v Hloubětíně

Pohřeb emeritního velmistra Jiřího Kopejska

Časné řeholní sliby P. Petera