Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Nabídky

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou vyhlašuje výběrové řízení k zakázce malého rozsahu obnovy řádového kostela svatého Františka z Assisi:

Restaurování interiéru kostela sv. Františka z Assisi, Praha 1, Staré Město, – I. etapa

 

Název akce:

Restaurování nástěnných maleb

v kaplích sv. Jana Křtitele (sv. Kříže) a sv. Augustina (srdce Páně)

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení zašlete Vaše kontaktní údaje do 20.10.2017 na mailovou adresu: krizovnici@krizovnici.eu