Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Nabídky

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou vyhlašuje výběrové řízení k zakázce malého rozsahu.

Restaurování oválných oken za oltářem v kostele sv. Václava v Lokti.
Restaurování výmalby oratoří a dvou vitrážových oken v kostele sv. Václava v Lokti.
Restaurování postranního oltáře Panny Marie Chlumské v kostele sv. Václava v Lokti.

Obnova venkovního schodiště u kostela sv. Maří Magdaleny v Karlových Varech.

Restaurování obrazů proboštů poutního místa Chlum Svaté Maří

Nátěr fasády jižní strany věže a fasády západní stěny kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tachově.
Vnitřní omítky věže včetně nátěru kovových a dřevěných prvků v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově.

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení, zašlete Vaše kontaktní údaje do 22.2.2018 na mailovou adresu: jiri.tethal@krizovnici.eu