Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Bohoslužby

Bohoslužby v týdnu – chrám sv. Františka z Assisi na Praze 1.

Den Památka / svátek / slavnost Hod. Intence / poznámka
Neděle 09. 09. 23. neděle v mezidobí 09:00 Za Řád a farnost
Pondělí 10. 09. Bl. Karla Spinoly 18:00 Za náš národ, církev v naší vlasti a dílo sv. Anežky České
Úterý 11. 09. 07:00
Středa 12. 09. Jména Panny Marie 07:00
Čtvrtek 13. 09. Sv. Jana Zlatoústého - památka 07:00
Pátek 14. 09. Povýšení sv. Kříže - řádová slavnost 16:00 Slavné sliby br. Tomáše - Ranní mše svatá se v tento den překládá na odpoledne
Sobota 15. 09. Panny Marie Bolestné - památka
Neděle 16. 09. 24. neděle v mezidobí 09:00 Za Řád a farnost