Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Albert

Prvním mistrem (magistrem) špitálu a bratrstva byl Albert (1237-1248), jehož řádové podání spojuje s českým rodem Divišovců, zejména pak s rodem pozdějších hrabat ze Sternbergu. Exis­tuje teorie (jedna z více), že právě odznak hvězdy ze znaku Stern­bergů byl převzat jako rozlišovací znamení pro náš Řád křižovníků s červenou hvězdou. Pravdou je, že Sternbergové hvězdu ve znaku mají, avšak nikoliv červenou na černém poli, ale zlatou na poli modrém, a nikoliv šestihrotou, ale osmicípou. Doložitelným faktem pak zůstává skutečnost připojení hvězdy ke kříži právě za působení tohoto mistra 17. června 1252. Mistr Albert spolu se sv. Anežkou formoval řád, cestoval do Říma a zasloužil se o rozší­ření řádu do Slezska a na Moravu. Původní špitál při kostele sv. Haštala Na Františku byl v období jeho vlády přestěhován Na Poříčí ke sv. Petru a roku 1243 byl řádu svěřen špitál sv. Alžběty ve Stříbře, kde byl o rok později ustanoven převor.