Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Ekard

Pátým mistrem byl zvolen Ekard (1282-1296?), původem z Moravy, za něhož v Čechách rozšířil řád v roce 1288 svou působnost i do špitálu v Klatovech, ve Slezku pak nově zřídil špitály v Zembici (1282), ve Svídnici (1283) a Lehnici (1288). Ze Slezka pronikl řád i do sousedního Velkopolska, kde spravoval hospitály v Inowroclavi (1268), v Brześći (1294) a dále v Krakově a v Sandoměři (1294).