Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

František Kristián Pittroff

Zániku z rukou osvícenců se nevyhnula větev řádu sídlící ve Slezsku, které bylo podřízeno Pruskému království. 37. vel­mistr František Kristián Pittroff (1810 – 1814) dostal místo blahopřání k volbě list od posledního Vratislavského mistra líčí­cí okolnosti zrušení komendy. Pruský král Friedrich Wilhelm II. dekretem ze dne 19. listopadu 1810 Vratislavskou komendu přes protesty a odpor zrušil. Majetek byl zabaven, zčásti převeden na Vratislavskou universitu a gymnasium (které Řád 1638 sám zalo­žil),  zčásti vydražen ve veřejné dražbě, špitál zbořen. Vzácná knihovna a archiv rozchvácen.