Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

František Matěj Böhmb

33. velmistrem řádu se stal František Matěj Böhmb (1722 – 1750). Jeho zásluhou je skvostná fresková výzdoba hlavního křižovnic­kého chrámu sv. Františka, kterou prozíravě pověřil vynikají­cího soudobého malíře Václava Vavřince Rainera. V souvislosti s oslavami pětistého výročí založení Řádu a jako projev díků za odvrácení morové rány založil císař Karel VI. 17. listopadu 1733 křižovnickou komendu při kostele sv. Karla Boromejského ve Vídni. Nové působiště bylo záhy rozšířeno i o nemocnici. Do­dnes je tento po svatoštěpánském dómu největší vídeňský chrám, skvost z dílny Johanna Fischera z Erlachu, v držení na­šeho Řádu.