Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Josef Šedivý

Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života jmenovala 20. června 2011 P. PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého, O.Cr. 48. velmistrem a generálem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou na dobu 6 let. Slavnostní uvedení do úřadu proběhlo 14. září 2011 v hlavním řádovém kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu.

Životopis

P. PharmDr. Mgr. Josef  Šedivý O.Cr., se narodil 9. 7. 1967 v Košicích na Slovensku.  Oba rodiče pocházejí z Moravské Nové Vsi. Má dva sourozence, staršího bratra a mladší sestru.
V roce 1971 se rodina přestěhovala do Teplic. Zde vychodil základní školu a vystudoval gymnázium. Poté studoval farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy
v Hradci Králové. Po skončení studia v roce 1990 nastoupil do teologického konviktu v Litoměřicích. Následně byl přijat do pražského kněžského semináře a tři roky studoval teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1994 vstoupil do Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Po složení noviciátu a časných slibů dokončil studia na teologické fakultě Univerzity Karlovy.

V roce 1997 přijal kněžské svěcení z rukou apoštolského delegáta Mons. Františka Václava Lobkowicze, O.Praem., biskupa ostravsko-opavského. V témže roce byl ustanoven farářem ve Věteřově a administrátorem v Želeticích u Kyjova, kde působil až do svého jmenování 48. velmistrem a generálem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Znak velmistra