Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Julius František Waha

Julius František Waha (1750 – 1754) byl velmistrem pouze krátce, takže se nestihl výrazněji zapsat do dějin velmistrovského úřadu. Významným jeho činem ale je visitace komendy ve Vratislavi v Slezsku již odděleném od zemí koruny české. Velké finanční obtíže slezské větve Řádu pomohl napravit zefek­tivněním správy majetku a tak tuto větev zachránil před zánikem.