Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Antonín Jakub Suchánek

Antonín Jakub Suchánek (1755 -1795) byl povolán k tomu, aby Řád chránil před josefinismem rozleptávajícím svými idejemi disciplínu v Řádě. Josefínské osví­cenství si tak připravovalo vhodné prostředí pro pozdější zrušení nejednoho řádu ve svém dosahu. Josef II. vydal roku 1781 de­kret, jímž se zabavoval veškerý špitální majetek ve prospěch zři­zované státní špitální nadace. Stihl však prozatím zrušit pouze Anežský špitál na Novém Městě poblíž místa, na němž nyní stojí Národní divadlo. Řád pak sám ušel likvidaci holé existence je­nom díky panovníkově včasné smrti (1790).