Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Karel svob. p. z Lambergu

Karel svobodný pán z Lambergu (1607 – 1612), 26. vel­mistr v pořadí, byl rovněž arcibiskupem a postulovaným velmist­rem. Jeho vláda se však vyznačovala pro obě instituce spíše úpadkem. Sám stižen epilepsií trávil mnoho času v odloučenosti kláštera v Oseku a nemohl náležitě vykonávat úkoly plynoucí z jeho úřadů. Správa arcibiskupství byla svěřena světícímu bis­kupu Janu Lohelovi, jenž měl právo nástupnické; správa ma­jetku, i Řádového, byla vykonávána nikoliv nezištně prostřednictvím světských úředníků. Generální převor Sölder se však účinně snažil bránit, pokud možno, rozchvácení majetků.