Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Konrad

Za druhévo mistra Konráda (1248-1260), zvaného Šváb, došlo k přeložení hospitálu sv. Františka z Poříčí ke kamennému mostu a roku 1253 k inkorporaci špitálu v Mostě.