Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Merbot z Ratiboru

Za třetího mistra Merbota z Ratiboru (1260-1276), původně prvního mistra vratislavské komendy, konfirmoval dne 30. 4. 1267 Přemysl Otakar II. privilegia řádu udělená Václavem I. Mezi svědky na této listině je i Havel ml. z Lemberka, syn sv. Zdislavy. Roku 1271 byl na žádost měšťanů převeden pod správu pražského hospitálu i špitál v Chebu. Téhož roku darovala řádu královna Kunhuta, choť Přemysla Otakara II., ves Živohošť spolu s kostely v Řevnicích a Vladislavicích. Ve Slezku pak roku 1260 získal řád hospitál v Boleslavci s proboštstvím sv. Quirina a roku 1273 faru v nedalekých Boileslavicích (Tillendorf).