Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Svatoanežské pondělí 2020

Dne 28. února L. P. 2014, v 25-tém roce od svatořečení Anežky České, ustanovil generál a velmistr Řádu, J. M. P. Josef Šedivý O.Cr. bohoslužbu k její cti a chvále, která připadá na každé pondělí v roce, není-li uvedeno jinak.

Místo:               Kostel sv. Františka z Assisi, Praha 1, Křižovnické náměstí

Datum:             každé pondělí od 2. března do listopadu 2020

Čas:                    18 : 00 hodin

Přímluvy:        za národ, církev, vlast a organizace působící v duchu díla sv. Anežky České