Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Mše svatá 1. neděle adventní v Anežském klášteře – připomínka beatifikace naší zakladatelky sv. Anežky

Přátelská návštěva v Národní knihovně – prohlídka zde uložených depozitů z naší řádové knihovny

Žehnání starcionárního kříže poblíž bývalého řádového špitálního dvora u Chebu

Svatoanežská mše svatá v Týnském chrámu – foto člověk a víra

Svatoanežská mše svatá v kláštere Porta coeli v Předklášteří u Tišnova

Svatomartinské slavnosti v řádovém kostele sv. Martina v Tursku

Svátek sv. Martina v řádovém působišti ve Vídni

Žehnání nové kaple sv. Anežky České v Dražůvkách u Věteřova

Křížová cesta na Chlumu Svaté Maří restaurovaná díky podpoře dárce

Dušičky v řádovém působišti v Mostě