Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Žehnání restaurovaných varhan v řádovém kostele sv. Petra v Praze na Poříčí

Obnova fasád a vitráží v řádovém kostele v Tachově

Biřmování v řádovém kostele v Živohošti

Zahájení školního roku dívčí katolické školy

Poutní mše svatá sloužená panem velmistrem na Starém Brně

Obnova vitrážových oken na Chlumu Svaté Maří

Cyklopouť z Moravy na Tetín

Slavnost sv. Maří Magdaleny v Karlových Varech

Nahrávání rozhlasového pořadu pro radio Proglas

Novokněžské požehnání ve farnosti Bouzov