Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Mše svatá v Anežském klášteře – připomínka beatifikace

Mše ke cti sv. Anežky v Lokti

 

Requiem za P. Jaroslava Ptáčka, O.Cr.

Requiem za velmistra arcibiskupa Arnošta Vojtěcha kardinála z Harrachu

Mše na připomínku 780 let od založení Řádu v Karlskirche ve Vídni

Žehnání zrestaurovaných soch v Ďáblicích

Slavné sliby bratra Martina

Obláčka Jakuba a Petera

Jáhenské svěcení bratrů Václava a Lea

Setkání mládeže v Olomouci