Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Mše svatá na konec občanského roku

Roráty a advent v řádových kostelích

Připomínka beatifikace sv. Anežky České v Anežském klášteře

Mše svatá ke cti naší zakladatelky sv. Anežky České

Mše svatá ke cti sv. Karla Bor. sloužená nunciem ve Vídni

Primici spolubratra novokněz Tomáše Gregůrka O.Cr.

Kněžské svěcení spolubratra jáhna Tomáše Gregůrka O.Cr.

Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavy

Biskup Malý uděluje první svaté přijímání a svaté biřmování u nás ve Vídni

Exkurze pro zaměstnance společnosti Rödl a Partner