Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Výměna oken a obnova fasády v klášteře u Karlova mostu

Poutní mše svatá ke cti sv. Prokopa v kostele Všech svatých na pražském hradě

Uvedení arcibiskupa Graubnera na svatovojtěšský stolec

Jarní exkurze v našem klášteře u Karlova mostu

Žehnání knihovny a sochy v řádové farnosti ve Slivenci

Mše svatá na připomínku udělení řádové znaku v roce 1252 v kostele sv. Petra na Poříčí

Boží Tělo ve farnosti v Mostě – poprvé v novodobé historii města

Setkání skautů v řádovém působišti u sv. Karla Boromejského ve Vídni

Noc kostelů v řádové farnosti v Praze na Slivenci

Mše svatá u Kříže v Miřeticích v rodišti spolubratra P. Jaroslava Ptáčka O.Cr.