Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Charakter a účel Řádu

Pro zájemce o vstup do Řádu zveřejňujeme tu část Konstitucí našeho Řádu, která pojednává o řádové spiritualitě a podmínkách členství