Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Podporují nás

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u řádového kostela sv. Maří Magdalény v Karlových Varech, bylo podpořeno z projektu “Živý kraj – Karlovarský kraj” částkou 100 000,- Kč. Děkujeme za podporu.

Podporují nás – verze v PDF