Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Řehole

Řehole jsou náboženské texty, většinou sepsané zakladateli řádů (nebo jim aspoň připisované). Základ řehole obvykle tvoří evangelní rady chudoby (společné vlastnictví), čistoty (celibátní život) a poslušnosti. Text blíže určuje duchovní zaměření (spiritualitu) a poslání řádu a dále vymezuje jeho činnost. Podstatnou část řehole obvykle tvoří pravidla společného života. Řehole může popisovat jednotlivé kroky k začlenění do řádu (noviciát, řeholní sliby), stejně tak jako procedurální záležitosti, zařízení a organizaci kláštera (volba představeného apod.)

Řehole byly obvykle sepsány jako pravidla pro život křesťanských komunit, které se rozhodly pro společný život podle evangelních rad. Nejznámější řehole sepsali Basileios z Kaisareie, sv. Benedikt, sv. František z Assisi a sv. Albert Jeruzalémský). Řehole svatého Augustina z roku 397 nebyla původně určena pro řeholní řád, ale pro osoby, které žily v jeho biskupském domě. Vedle komunit jimi založených však tyto řehole používaly i další řády a řeholní kongregace, které je přijaly. V současné době je proto obvyklé, že jednou řeholí se řídí více řádů; jejich odlišnost je pak dána stanovami jednotlivých řádů.

(zdroj : wikipedia.org)