Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Řádové setkání spojené se slavením mše svaté v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně

Mše druhé neděle adventní z hudebním doprovodem ze Slovácka

Mše první neděle adventní v Anežském klášteře – výročí beatifkace sv. Anežky

Návrat restaurovaného oltáře do řádového kostela v Lokti

Žehnání hospicové kaple sv. Anežky České

Pontifikální mše svatá ke cti sv. Anežky

Dušičková pobožnost na řádovém hřbitově v Hloubětíně

Poutní mše svatá ke cti sv. Wolfganga v řádovém kostele v Českém Krumlově

Exkurze z evangelické farnosti v Považské Bystrici

Svatohubertská mše svatá v kapli sv. Vojtěcha v Třebnušce