Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Předprázdninové agapé farníků z Ďáblic, exkurze pro seniory

Exkurze pro seniory z farnosti u sv. Antonína v Holešovicích

Exkurze v řádové knihovně – Návštěva pracovníků knihovny Národního muzea

Exkurze z evangelické farnosti v Považské Bystrici