Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Žehnání hospicové kaple sv. Anežky České

Svatohubertská mše svatá v kapli sv. Vojtěcha v Třebnušce

Biřmování v řádové kapli v Ďáblicích