Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Květná neděle v řádové farnosti ve Slivenci

Mše svatá ke cti sv. Anežky České – výročí jejího zrození pro nebe

Předvánoční mše svatá pro dívčí katolickou školu

Řádové setkání spojené se slavením mše svaté v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně

Mše druhé neděle adventní z hudebním doprovodem ze Slovácka

Mše první neděle adventní v Anežském klášteře – výročí beatifkace sv. Anežky

Pontifikální mše svatá ke cti sv. Anežky

Poutní mše svatá ke cti sv. Wolfganga v řádovém kostele v Českém Krumlově

Svatohubertská mše svatá v kapli sv. Vojtěcha v Třebnušce

Hubertská mše svatá ve Velké Hraštici