Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Hodová mše svatá celebrovaná panem velmistrem v Želeticích u Kyjova