Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Časné sliby klerika

Slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo)

Dekorování P. Jaroslava Ptáčka vyznamenáním