Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Konstituce

Termín constitutio, který pochází z latiny, zahrnuje původně všechny důležité právní dokumenty vydané římským císařem. Protože římskokatolická církev akceptovala dědictví římského práva, přijala i tuto starověkou koncepci konstituce. Termín konstituce říká, že tento církevní akt má vztah k občanskému právu, zatímco termín apoštolská znamená, že tento právní akt pochází od Apoštolského stolce.

Svou povahou je apoštolská konstituce určena veřejnosti. Vyhlášení konstituce se děje slavnostní formou podle norem práva. Povaha konstituce je vyjádřena již v titulu apoštolské konstituce, takže hned z prvních slov lze rozpoznat, že se jedná o konstituci. V názvu je uvedeno, zda se jedná o dogmatickou nebo pastorální konstituci. Apoštolské konstituce jsou opatřeny papežkou bulou.

(zdroj: wikipedia.org)