Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Žehnání varhan

Exkurze dětí základní školy ve Slivenci

Requiem za Zbyňka Berku z Dubé

Noc kostelů – chrám sv. Františka z Assisi

První svaté příjímání a návštěva sboru gymnázia Hodonín

Snímkování kostela a Reinerovy fresky v kupoli pomocí dronu (AWAL)

Slavné řeholní sliby

Pohřeb P. Jaroslava Ptáčka, O.Cr.

Mše svatá ke cti sv. Anežky České