Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Popeleční středa u spolubratří ve Vídni

Zima na řádovém hřbitově v Hloubětíně

Předvánoční a povánoční školní návštěvy betlémů řádových kostelů

On-line exkurze pro ZŠ Slivenec

Zima v našem klášteře u Karlova mostu

Hromnice setkání řeholníků a řeholnic v pražské katedrále

Kontrolní den – restaurování předmětů pro Chlum Svaté Maří