Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Zakončení občanského roku v hlavním řádovém kostele sv. Františka u Karlova mostu

Předvánoční přípravy v řádové farnosti v Hloubětíně

Seminář studentů žurnalistiky na FHS Univerzity Karlovy, u nás v klášteře u Karlova mostu

Restaurování uměleckých sbírek na Chlumu Svaté Maří pokračuje…

Další fáze obnovy vitrážových oken na Chlumu Svaté Maří

Roráty v řádové farnosti v Hloubětíně

Exkurze po našem klášteře pro studenty Univerzity třetího věku z Kladna

Žehnání vánočního stromu a zahájení adventu v řádové farnosti ve Slivenci

Přátelská návštěva v Národní knihovně České republiky

Mše svatá 1. neděle adventní v Anežském klášteře – připomínka beatifikace naší zakladatelky sv. Anežky