Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Mše svatá u Kříže v Miřeticích v rodišti spolubratra P. Jaroslava Ptáčka O.Cr.

Mariánská mše u staré Matky Boží v Žarošicích

Tryzna v Lidicích

Mše svatá ve Vinohradské nemocnici za nemocné covidem a za ty kdo o ně pečují

Mše svatá za účasti kardinála Duky a kardinála Schönborna ve Vídni

Primice spolubratra P. Tomáše Gregůrka O.Cr. v jeho rodišti v Uherském Hradišti – Jarošově

Velikonoce v křižovnických kostelích

Restaurování fresek v kapitulní síni studenty AVU

Popeleční středa u spolubratří ve Vídni

Zima na řádovém hřbitově v Hloubětíně