Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Květná neděle v řádové farnosti ve Slivenci

Exkurze v řádové knihovně – Návštěva pracovníků knihovny Národního muzea

Návštěva arcibiskupa Jana Graubnera v řádové farnosti ve Starém Kníně – výročí charity

Mše svatá ke cti sv. Anežky České – výročí jejího zrození pro nebe

Setkání řeholníků a řeholnic v pražské katedrále sv. Víta

Tříkrálová obchůzka klášterem s našimi studenty

Tříkrálové koledování v řádové farnosti ve Slivenci