Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Mše svatá ke cti sv. Anežky na poděkování za svobodu

Svatohubertská mše svatá v řádové farnosti ve Věteřově

Mše svatá ke cti naší zakladatelky sv. Anežský české v katedrále sv. Víta

Ekumenická dušičková pobožnost na hřbitově v Hloubětíně

Dušičky na řádovém hřbitově v Hloubětíně

Slavnost Všech svatých v kapitulním kostele na pražkém hradě

Výlov řádových rybníků v Klučenicích

Pouť ze sv. Kvirina na Chlum Svaté Maří

Žehnání základního kamene bytového domu křižovnického bytového družstva v Ďáblicích

Investitura nových členů řádu Božího hrobu