Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Zpřístupnění věží

Název projektu: Zpřístupnění věží se zvony a restaurování oltáře poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu Sv. Maří

Termín realizace: 2020 – 2023

Cíl projektu: Cílem projektu je přispět k probíhající revitalizaci kostela Nanebevzetí Panny Marie, významné části areálu poutního místa Chlum Svaté Maří.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.