Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Restaurování mobiliáře

 

 

Název projektu: Restaurování vybraných částí mobiliáře poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu sv. Maří

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0005022

Popis projektu: Projekt spočívá v restaurování zpovědnic a soch v hlavní lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu Svaté Maří, jež jsou movitými kulturními památkami. Tím se zabrání jejich degradaci a ztrátě jejich památkové hodnoty a umístěním v interiéru kostela se celoročně zpřístupní veřejnosti.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je kromě záchrany a zpřístupnění vybraných cenných částí mobiliáře kostela Nanebevzetí Panny Marie zatraktivnit prostředí interiéru kostela a přispět tak k oživení celého areálu poutního místa Chlum Svaté Maří Magdaleny, který nesporně náleží k nejhodnotnějším a nejvýznamnějším památkám celých Čech.

Datum zahájení: 24. 3. 2017

Datum ukončení: 17. 12. 2018

Projekt „Restaurování vybraných částí mobiliáře poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu sv. Maří“ je spolufinancován Evropskou unií.