Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Revitalizace ambitů a kostela

 

 

Název projektu: Revitalizace poutního kostela s ambity Chlum Svaté Maří

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004599

Místo realizace: Chlum Svaté Maří

Celkové výdaje projektu: 49 783 297,09 Kč

Celková výše podpory: 47 008 189,07 Kč

Termín realizace: 2015 – 2021

Cíl projektu: Cílem projektu je revitalizovat poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie s ambity včetně nádvoří, kostnice a kaple Všech věrných zemřelých, spolu se zahradou Všech věrných zemřelých, který je součástí historicky významného poutního místa Chlum sv. Maří. Tím bude možné prezentovat veřejnosti na místě architektonické a památkové hodnoty interiérů i exteriéru a jednotlivých stavebních prvků této cenné barokní stavby, které vyniknou díky historicky a památkově citlivě provedené obnově. Součástí obnovy je i vybudování nové expozice v suterénu ambitů a vybavení kostela pro pořádání koncertů.

Projekt „Revitalizace poutního kostela s ambity Chlum Svaté Maří“ je spolufinancován Evropskou unií.