Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Revitalizace probošství

 

 

Název projektu: Revitalizace proboštství Chlum Svaté Maří

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004584

Místo realizace: Chlum Svaté Maří

Celkové výdaje projektu: 118 320 292,83 Kč

Celková výše podpory: 109 897 877,32 Kč

Termín realizace: 2015 – 2021

Cíl projektu: Cílem projektu je revitalizovat budovu proboštství s barokní štolou a proboštskou zahradou, které jsou součástí historicky významného poutního místa Chlum sv. Maří. V obnovené architektonicky a kulturně cenné památce, spojené od počátku s působením Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou v Čechách, vznikne nová expozice a prostory pro kulturní akce. Obnovené prostory a plochy budou přístupné návštěvníkům i obyvatelům obce po celý rok.

 

Projekt „Revitalizace proboštství Chlum Svaté Maří“ je spolufinancován Evropskou unií.