Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Předvánoční mše svatá pro dívčí katolickou školu

Mše druhé neděle adventní z hudebním doprovodem ze Slovácka

Mše první neděle adventní v Anežském klášteře – výročí beatifkace sv. Anežky