Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Žehnání základního kamene bytového domu křižovnického bytového družstva v Ďáblicích

Předprázdninové agapé farníků z Ďáblic, exkurze pro seniory

Noc kostelů v řádové kapli v Ďáblicích

Biřmování v řádové kapli v Ďáblicích