Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Řádové setkání spojené se slavením mše svaté v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně