Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Mše svatá ke cti sv. Anežky na poděkování za svobodu

Mše svatá ke cti naší zakladatelky sv. Anežský české v katedrále sv. Víta

Mše svatá ke cti sv. Anežky České – výročí jejího zrození pro nebe

Mše první neděle adventní v Anežském klášteře – výročí beatifkace sv. Anežky

Žehnání hospicové kaple sv. Anežky České

Pontifikální mše svatá ke cti sv. Anežky