Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Mše první neděle adventní v Anežském klášteře – výročí beatifkace sv. Anežky

Žehnání hospicové kaple sv. Anežky České

Svatohubertská mše svatá v kapli sv. Vojtěcha v Třebnušce

Hodová mše svatá celebrovaná panem velmistrem v Želeticích u Kyjova