Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Otto, zvaný Sas

V době vlády čtvrtého mistra, jímž byl Otto, zvaný Sas (1276-1282), zemřela dne 2. 3. 1282 zakladatelka a dobrodinka řádu sv. Anežka Česká.